Тэд чухам юуны тухай ярьж байгаа юм бол?

2017-12-08

Бид анзаардаггүй ч тэр бидний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлдөг. Бид түүнийг үл тоомсорлодог боловч тэр үргэлж бидний эргэн тойронд байдаг. Бид түүнийг үзэн яддаг ч

түүнгүйгээр энэ амьдралыг төсөөлөх боломжгүй. Тэр хэн бэ? зочлооройтүүнгүйгээр энэ амьдралыг

төсөөлөх боломжгүй.